Tịnh Độ Phật Giáo: Tin tức phật giáo, video phật giáo

http://tinhdo.org


Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật là những ai?

Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật là những ai?

Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật là những ai?

Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật...
Tứ đại Thiên vương trong đạo Phật là những ai?

Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật thì điều đầu tiên trông thấy là điện thờ Thiên vương. Tại đây, người ta thờ bốn vị vũ tướng nom rất uy vũ hùng tráng. Một vị mặc áo xanh, tay cầm thanh bảo kiếm, một vị mặc đại bào màu trắng, tay ôm cây đàn tì bà, một vị mặc đại bào màu lục, tay cầm cây dù nạm ngọc trai, một vị mặc áo đại bào màu đỏ có con rồng quấn trên tay.

Bốn vị này là "Tứ đại Thiên vương" mà dân gian thường gọi là "Tứ đại Kim cương". Điện Thiên vương chính là ban Cảnh vệ bảo vệ chùa. Các Thiên vương ngoài việc giữ gìn Phật pháp còn có trách nhiệm trông nom bốn phương cho mưa thuận gió hoà. Vì thế các Thiên vương cũng được gọi là "Hộ thế Thiên tôn".